Stavebný manažment BMB s.r.o.

Stavebný manažment

Stavebný manažment je najvyššou úrovňou riadenia stavebného projektu, pokrývajúci inžiniering, činnosť stavbyvedúceho, ako aj technický dozor investora a všetkých súvisiacich činností. Vďaka schopnosti a skúsenostiam so zabezpečovaním služieb aj na tejto najvyššej úrovni, dokážeme úspešne riadiť aj tie najväčšie stavebné projekty.

Manažment stavebných činností

Komplexné poskytovanie a riešenie stavebných prác, tvorí základnú ponuku našich služieb. Prostredníctvom našich zmluvných partnerov, ale aj vlastných zdrojov, zabezpečujeme realizáciu malých, ale aj veľkých stavebných projektov. Ponúkame rozsah služieb od realizácie hrubých stavieb, až po konečné, najmenšie detaily v interiéroch.

Prehľad vybraných služieb
  • inžiniering
  • činnosti stavbyvedúceho
  • technický dozor investora
  • podporné stavebné a administratívne činnosti

BMB s.r.o.

V prípade záujmu o nezáväznú ponuku, bezplatnú konzultáciu, alebo iné informácie, nás prosím kontaktujte.
+421 911 558 601 / +421 903 586 878 Or
Kontaktujte nás