Einsteinova Business Center - BMB s.r.o.

Awesome Image

Informácie o projekte

Mnohopodlažný, polyfunkčný, objekt, prispôsobený primárne pre kancelárske a obchodné využitie. V rámci projektu boli dodané komplexné stavebné a technicko-konzultačné podporné služby.
 • Názov stavby:Einsteinova Business Center Bratislava
 • Miesto:Bratislava, Petržalka

Einsteinova Business Center

Mnohopodlažný, polyfunkčný, objekt, prispôsobený primárne pre kancelárske a obchodné využitie. V rámci projektu boli dodané komplexné stavebné a technicko-konzultačné podporné služby.

Architektonické riešenie vychádza z koncepcie troch kompaktných hmôt, a to dvoch samostatných veží na spoločnej podnoži. Výškové členenie stavby je nasledovné: podnož – 3 nadzemné podlažia, objekt A má nad podnožou 4 nadzemné administratívne podlažia, 1 ustúpené administratívne podlažie a 1 strešné technické podlažie s potrebnou technológiou, t.j. 8 nadzemných podlaží vrátane podnože, a objekt B má nad podnožou 13 nadzemných administratívnych podlaží, 1 ustúpené administratívne podlažie a 1 strešné technické podlažie s potrebnou technológiou, t.j. 18 nadzemných podlaží.

Podnož je navrhovaná ako železobetónový skelet obdĺžnikovitého pôdorysného tvaru s presklenými výplňovými konštrukciami na prízemí a predsadenou fasádou tvorenou zo samostatných sklených tabúľ s doplnkovou výtvarnou funkciou, spolu vytvárajúcou efekt plnej kompaktnej hmoty.

Výškové objekty sú navrhnuté ako samostatné pravouhlé celky s rôznym výškovým členením.

Konštrukčný systém je navrhnutý železobetónový skelet s plno otvorenými a presklenými fasádami, ktorý vytvára ľahký svetlý architektonický dojem doplnený predsadenou výrazovou hmotou so sklených tabúľ kotvených do nosných dosiek.

Nami poskytnuté služby

 • Prípravné práce pred začatím realizácie stavby
 • Tvorba a sledovanie harmonogramu prác
 • Výberové konania jednotlivých dodávateľov
 • Plánovanie, organizovanie a kontrola jednotlivých dodávateľských firiem
 • Vedenie a kontrola stavebného denníka
 • Riešenie technických otázok vyplývajúcich z realizácie stavby – komunikácia s projektantom, projektantmi profesií verzus požiadavky budúceho užívateľa
 • Kontrola dispozičných zmien priamo na stavbe
 • Sledovanie nákladov stavby
 • Koordinácia odstraňovania závad po odovzdaní stavby investorovi
 • Tvorba cenových ponúk a prieskum trhu