Awesome Image

Informácie o projekte

Kaderníctvo bolo realizované v rámci Polyfunkčného objektu Miletičova 60. Priestor je určený na poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o ľudské telo, pánske a dámske kaderníctvo. Typ stavby: Nebytový priestor Úžitková plocha: 70 m2 Obostavaný priestor: 217 m3 Hlavný vstup je existujúci zo severovýchodnej strany objektu. Pôdorysné rozmery prevádzky sú 6,6m x 10,6m.

Nebytový priestor – kaderníctvo Miletičova 60

Nami poskytnuté služby

  • Generálny dodávateľ stavby
  • Riešenie klientských zmien s konečným užívateľom
  • Kontrolné dni s investorom a konečným užívateľom
  • Protokolárne odovzdanie priestoru