Awesome Image

Informácie o projekte

Kombinovaný projekt parkovacieho domu a polyfunkčného objektu. 12 poschodí, 152 bytov/apartmánov, z toho 16 mezonetov. Podzemné podlažie určené na parkovanie, kobky a technologické miestnosti. 1. a 2. nadzemné podlažie tvoria priestory určené na obchodné a administratívne účely. 3. až 12. nadzemné podlažie, určené na bývanie (byty a apartmány).
  • Klient:Súkromná osoba
  • Miesto:Miletičova ulica, Bratislava

Parkovací dom a Polyfunkčný dom Miletičova

Komplexná rekonštrukcia polyfunkčného a parkovacieho domu.

Nami poskytnuté služby

  • Komunikácia a kontrola projektov
  • Klientské zmeny a komunikácia s klientmi, vypracovanie zmenových listov
  • Komunikácia a kontrola zhotoviteľa stavby
  • Preberanie hotových častí diela od zhotoviteľa
  • Zameranie stavby
  • Vypracovanie manuálu užívania nehnuteľnosti pre klientov
  • Odovzdávanie bytov klientom
  • Evidencia a riešenie vád nedorobkov za investora