Awesome Image

Informácie o projekte

Samostatne stojaci objekt rodinného, dvojpodlažného domu. Rodinný dom pre 5 až 6 člennú rodinu, v radovej zástavbe.
  • Názov stavby:Rodinný dom, Bratislava, Devínska Nová Ves
  • Miesto:Bratislava, Devínska Nová Ves
  • Rok ukončenia:2019

Rodinný dom, Bratislava, Devínska Nová Ves

Projekt na dodávku stavby, samostatne stojaceho rodinného domu súkromnej osoby, pre 6 člennú rodinu.

Nami poskytnuté služby

  • Prípravné práce pred začatím realizácie stavby
  • Zabezpečenie a riadenie výberového konania jednotlivých dodávateľov
  • Plánovanie, organizovanie a kontrola jednotlivých dodávateľských firiem
  • Dohľad nad stavbou, vedenie a kontrola stavebného denníka
  • Kontrola a stavebný dohľad na stavbe, riadenie  dispozičných zmien
  • Koordinovanie odstraňovania závad po odovzdaní stavby investorovi