Awesome Image

Informácie o projekte

Výstavba moderného, dvojpodlažného rodinného domu v katastri obce Ivanka pri Dunaji. Rodinný dom je určený pre viacčlennú rodinu, so špecifickými požiadavkami na "inteligentnú" domácnosť.

Rodinný dom Ivanka pri Dunaji

Projekt polyfunkčnej, viacposchodovej, primárne administratívnej budovy.

Nami poskytnuté služby

  • Komunikácia a kontrola projektov
  • Klientské zmeny a komunikácia s klientmi, vypracovanie zmenových listov
  • Komunikácia a kontrola zhotoviteľa stavby
  • Preberanie hotových častí diela od zhotoviteľa
  • Zameranie stavby
  • Vypracovanie manuálu užívania nehnuteľnosti pre klientov
  • Odovzdávanie bytov klientom
  • Evidencia a riešenie vád nedorobkov za investora