Awesome Image

Informácie o projekte

V prípade rodinného domu v Novej Dubnici, sa jedná o menší projekt rekonštrukcie prízemia a podkrovia rodinného domu, vo vlastníctve súkromnej osoby. V rámci tohto projektu, sme klientovi poskytli potrebnú odbornú, technickú a následne realizačnú podporu v prípravných, ako aj v realizačných fázach projektu.
  • Klient:Súkromná osoba
  • Miesto:Nová Dubnica

Rekonštrukcia rodinného domu, Nová Dubnica

Kompletná rekonštrukcia podkrovia a prízemia, samostatne stojaceho rodinného domu v obci Nová Dubnica.

Nami poskytnuté služby

  • Komplexná podpora a prípravné práce pred začatím projektu
  • Koordinácia a realizácia projektu