Stavebné práce BMB s.r.o.

Stavebné práce

Komplexné poskytovanie a riešenie stavebných prác, tvorí základnú ponuku našich služieb. V rámci malých, ale aj väčších projektov, zabezpečujeme riešenia od realizácie hrubých stavieb, až po najmenšie detaily v interiéroch. Stavebné práce a projekty realizujeme prostredníctvom našich personálnych a technických zdrojov, ale aj vďaka spolupráci s overenými partnermi a dodávateľmi.

Búracie práce, odvoz a likvidácia stavebného odpadu

Búracie práce a odvoz stavebného odpadu

Pred realizáciou nových stavieb, alebo pri rekonštrukciách pôvodných stavieb, je často potrebné odstrániť celú stavbu, alebo jej časť. Našim klientom vieme pre tieto účely poskytnúť personálnu, aj kompletnú technickú podporu.

Prehľad vybraných služieb
 • búranie objektov a ich častí
 • odvoz stavebného odpadu
 • ekologická likvidácia stavebného odpadu
 • zabezpečovanie potrebnej ľahkej a ťažkej techniky

Výkopové a zemné práce

Výkopové práce sú neoddeliteľnou súčasťou každej stavby a to najmä v jej počiatočných fázach. Okrem samotnej realizácie všetkých výkopových a zemných prác, zabezpečíme aj potrebné technológie, ťažkú techniku, ako aj jej odbornú obsluhu.

Prehľad vybraných služieb
 • výkopové prípravy pod dlažbu, chodníky a cesty.
 • úprava terénu na stavebnom pozemku
 • stabilizácia terénu
 • výkop základových jám
 • výkop jám na prípojky a čističky
 • výkop drenážnych jám
 • kopanie bazénov a pivníc
 • kopanie základov plotov, domov a garáží
 • príprava pre prípojky vody, plynu a kanalizácie
 • ostatné zemné práce

Príprava stavby, staveniska a oplotenia

Správna príprava samotného staveniska, je jedným z predpokladov pre úspešné začatie stavebného projektu. Pri príprave v našej réžii, dbáme nielen na zákonom stanovené predpisy, ale aj na účelnosť a ergonómiu budúcej stavby a jej okolia.

Prehľad vybraných služieb
 • vybudovanie prístupových ciest
 • predpisové označenie staveniska
 • oplotenie staveniska
 • zabezpečenie chráneného vstupu na stavenisko
 • vytyčovanie staveniska
 • vytvorenie pracovného zázemia pre pracovníkov
 • stráženie staveniska a stavby
 • osvetlenie a zabezpečenie staveniska

Murárske práce

Murárske práce a konštrukcia “hrubých" stavieb, je jednou zo základných stavebných činností. Služby a riešenia v tejto oblasti, poskytujeme v rámci malých, ale aj veľkých projektov v rôznom rozsahu a kombináciách s inými činnosťami.

Prehľad vybraných služieb
 • stavba tehlových stavieb
 • murárske konštrukcie
 • betónové potery
 • osádzanie dverí a okien
 • budovanie stien a priečok
 • omietanie a stierkovanie stien
 • betónové a železobetónové konštrukcie
 • debnenia

Sadrokartonárske práce

Sadrokartónové konštrukcie a technológie, sú moderným, bezpečným a šikovným riešením pre modelovanie a úpravy v interiéroch. Ponúkame širokú paletu prác, ktoré dokážu premeniť obyčajný priestor na priestor pre ľudí.

Prehľad vybraných služieb
 • sadrokartónové priečky a steny
 • sadrokartónové poličky
 • sadrokartónové stropy
 • sadrokartónové klenby

Obkladačské práce

Obkladačské práce výrazne zvyšujú úžitkovú, ale aj estetickú kvalitu povrchov. Vďaka kvalitným materiálom a práci, je možné vytvoriť mimoriadne účelné malé, ale aj veľké plochy. Klientom ponúkame širokú paletu materiálov a prác vhodných pre každé použitie.

Prehľad vybraných služieb
 • pokládky obkladov
 • pokládky dlažby a zámkovej dlažby
 • špárovanie, lištovanie, silikónovanie
 • vyrovnávanie povrchov

Izolatérske práce

Použitie moderných izolačných materiálov výrazne znižuje energetickú náročnosť stavieb. Správny výber a použitie dokáže zásadne znížiť prevádzkové náklady budov. S našimi modernými a bezpečnými riešeniami, môžu klienti dlhodobo šetriť svoje zdroje.

Prehľad vybraných služieb
 • dodávky izolačných materiálov
 • kompletné služby zatepľovania budov

Inštalačné práce

V rámci inštalačných prác, zabezpečujeme dodávku a montáž častí infraštruktúry, zariadení a prvkov elektrických, vodovodných, kanalizačných, kúrenárskych a plynových sietí a rozvodov.

Elektroinštalačné práce
 • silnoprúdové rozvody
 • slaboprúdové a dátové rozvody
 • elektrické prípojky a prepoje
 • zabezpečovacie a kamerové systémy
 • inštalácia poistných skríň
 • dodávka a inštalácia elektrospotrebičov
 • inštalácia svietidiel a osvetlenia
 • štruktúrovaná dátová kabeláž
Voda a kanalizácia
 • vodovodné prípojky
 • kanalizačné prípojky
 • vodovodné rozvody
 • dodávka a inštalácia sanity
 • čističky odpadových vôd
 • septiky
Plyn a kúrenie
 • plynové prípojky
 • radiátory a podlahové kúrenie
 • elektrické vykurovanie
 • dodávka a inštalácia plynových kotlov
 • regulácia kúrenia
 • ekologické formy vykurovania
Vzduchotechnika a chladenie
 • dodávky a inštalácia vzduchotechniky
 • dodávky a inštalácia klimatizačných jednotiek
 • vzduchotechnické rozvody
 • zariadenia na odvetrávanie miestností

Okná a dvere

Dodávka a montáž dverí a okien rôznych veľkostí, profilov, typov a spôsobu využitia, je samozrejmou súčasťou nami poskytovaných služieb.

Prehľad vybraných služieb
 • plastové, drevené a hliníkové okná a dvere
 • dodávka a montáž dverí a okien
 • štandardné a neštandardné profily
 • garážové brány
 • presklenia
 • bezpečnostné okná a dvere

Dokončovacie práce

Po ukončení stavebných prác a úprav, ponúkame služby zamerané na rekultiváciu prostredia stavby a zvyšovanie kvality životného priestoru v jej okolí. Príkladom môžu byť úpravy terénu, zakladanie záhrad, trávnikov a iných porastov, etc..

Prehľad vybraných služieb
 • terénne úpravy (navážanie, úprava zeminy, etc.)
 • zakladanie trávnikov a zelených plôch
 • výsadba zelene a stromov
 • výkopy a zakladanie jazierok
 • pokládka zámkovej dlažby
 • budovanie parkovacích plôch
 • závlahové systémy
 • vyčistenie a sanácia plôch v okolí stavby
 • stavba altánov, zastrešení a prístreškov
 • celková úprava exteriérov
 • budovanie chodníkov

Upratovanie a dezinfekcia

Zabezpečujeme bezpečné domáce, ale aj pracovné prostredie pre bývanie aj prácu. Ponúkame dôkladné upratovanie a moderné dezinfekčné postupy a technológie, ktoré Vám zaručia skutočne čistú a bezpečnú domácnosť pre celú rodinu.

Prehľad vybraných služieb
 • chemická dezinfekcia
 • dezinfekcia ozónom
 • dezinfekcia UV žiarením
 • dezinfekcia pevných povrchov

BMB s.r.o.

V prípade záujmu o nezáväznú ponuku, bezplatnú konzultáciu, alebo iné informácie, nás prosím kontaktujte.
+421 911 558 601 / +421 903 586 878 Or
Kontaktujte nás