REKONŠTRUKCIE BUDOV A PRIESTOROV

Stavebné práce

Stavebné práce vo svojom najpoužívanejšom kontexte predstavuj procesy s dodávkou budov, infraštruktúry, priemyslové zariadenia v priemyselných zariadeniach a súvisiacich činností až do konca ich životnosti. Obvykle začína plánovaním, financovaním,designom a pokračuje dokým nie je projekt postavený a pripravený k použitiu. Stavebné práce s výstavbou zahŕňa tiež potrebné opravy a údržby, všetky práce na prípadné rozšírenie a zlepšenie stavby, jej demoláciu, demontáž, alebo vyradenie z prevádzky. Ako priemyslový sektor predstavujú stavebné práce viac ako 10% celosvetového HDP a zamestnáva okolo 7% celosvetovej pracovnej sily viac ako 273 miliónov ľudí. V minulých rokoch dosiahla produkcia stavebníctva po celom svete odhadované hodnoty okolo 10,8 bilióna eur. 

Stavebné práce

Rekonštrukcia je termín v architektonickej sfére, ktorého presný význam sa líši v závislosti od kontextu, v ktorom sa používa. V širšom zmysle, ako napríklad podľa Charty ICOMOS Burra „rekonštrukcia“ znamená vrátenie poškodenej budovy, priestorov do pôvodného, známeho stavu za pomoci zavedením nových moderných materiálov a technológií. 

BMB s.r.o. rekonštrukcie budov a priestorov v Bratislave ponúka pomoc v oblasti rôznych plánov či už na samotnú rekonštrukciu, alebo stavbu a výstavbu priestorov a budov. Má veľa bohatých skúseností, ktoré sú pri tomto druhu služby nevyhnutné. Vysoký dôraz sa kladie predovšetkým na kvalitu rekonštrukcie, ktorá buduje dôveru u zákazníkov a zároveň sa stávame súčasťou ich snov. 

Rekonštrukcie budov a priestorov v Bratislave je na trhu opráv a stavieb stále viac a viac požadovaná. Inovatívna  spoločnosť BMB s.r.o. je pripravená Vám ponúknuť a poskytnúť rekonštrukciu akéhokoľvek typu budovy, areálu alebo priestorov bez ohľadu na ich pôvodnú funkciu a úroveň. 

Rekonštrukcia budovy alebo priestoru spočíva v celkovej potrebnej premene, čo vedie k novému vzhľadu, vylepšenými výkonnými charakteristikami, ktoré sú požadované a nutné v závislosti od konkrétneho typu činnosti. Okrem zmeny vonkajšieho alebo vnútorného vzhľadu môžeme ponúknuť aj zmeny požadovanej funkčnosti budovy alebo priestoru; napríklad: z výroby do kancelárie, zo skladu na nákup a podobne. BMB s.r.o. rekonštrukcie budov a priestorov v Bratislave garantujú vysoké technické a ekonomické parametre upravených priestorov alebo budov.  

Zaručujeme rekonštrukciu priestorov a budov v súlade s vyvinutým projektom a dávame vám príležitosť na dohľad nad vykonávanými rekonštrukčnými prácami. 

Hlavné druhy prác, ktoré sú nevyhnutné a zároveň potrebné pri rekonštrukcií priestorov alebo budov sú:

  • Obecná rekonštrukcie a dokončovacie práce 
  • Výmena vodovodného a kanalizačného systému 
  • Elektrické osvetlenie 
  • Inštalácia vetrania a klimatizácie 
  • Inštalácia požiarneho bezpečnostného systému 
  • Inštalácia štruktúrovaných káblových systémov 
  • Fasádne práca 
  • Inštalácia priesvitných štruktúr 

 

Zanechať komentár