Elektroinštalácia – elektroinštalačné práce BMB s.r.o.

Komplexná elektroinštalácia – elektroinštalačné práce

Súčasným trendom sú moderné, bezpečné a inteligentné domy, kancelárie a spoločenské priestory, ktorých funkcionalita vyžaduje podporu prepracovaných a spoľahlivých elektrických a dátových sietí. Ponúkame konzultácie, návrh a realizáciu slaboprúdových, silnoprúdových a dátových rozvodov a sietí, na základe požiadaviek našich klientov. Komplexná elektroinštalácia a elektroinštalačné práce za rozumnú cenu.

Silnoprúd

Súčasné požiadavky na napájanie množstva rôznych zariadení a technológií, vytvára vysoké požiadavky na spoľahlivé a bezpečné prívody a rozvody elektriny. Riešenia v tejto oblasti ponúkame od návrhu až po samotnú realizáciu rozvodov a zapájania koncových zariadení.

Prehľad vybraných služieb
 • návrh trás pre elektrické rozvody
 • realizácia elektrických rozvodov
 • dodávka a inštalácia elektrických zariadení
 • inštalácia a zapájanie rozvodných skríň
 • inštalácia elektrických rozvodných prvkov
 • dodávka a inštalácia osvetlenia
 • dodávka a inštalácia el. spotrebičov
 • pripájanie stavieb do el. rozvodnej siete

Slaboprúd

Dátové siete a slaboprúdové rozvody, sú nevyhnutnou súčasťou moderných inteligentných domov a bývania všeobecne. Vďaka týmto riešeniam budete mať k dispozícii prístup k Internetu, kamerovým systémom, ako aj k ovládacím prvkom a inteligentným el. spotrebičom.

Prehľad vybraných služieb
 • návrh a realizácia dátových sietí LAN
 • dodávka a inštalácia dátových zariadení
 • dodávka a inštalácia LAN prvkov
 • inteligentné domy a domácnosti

Zabezpečovacia technika

Kamerové systémy, detektory pohybu, rozbitia skla, dymu, nebezpečných látok a podobné bezpečnostné prvky a riešenia, vyžadujú špeciálne navrhnuté a realizované elektrické a slaboprúdové rozvody a prípravu. Všetky potrebné prvky infraštruktúry, zariadenia a služby, Vám radi zabezpečíme a dodáme.

Prehľad vybraných služieb
 • kompletné kamerové systémy
 • zabezpečovacie systémy
 • signalizačné systémy
 • kontrola vstupu a prístupu

BMB s.r.o.

V prípade záujmu o nezáväznú ponuku, bezplatnú konzultáciu, alebo iné informácie, nás prosím kontaktujte.
+421 911 558 601 / +421 903 586 878 Or
Kontaktujte nás