Nebytové priestory, Realizácie

Business Center

BUSINESS CENTER

Krasovského 15, Bratislava

Architektonické riešenie vychádza z koncepcie troch kompaktných hmôt, a to dvoch samostatných veží na spoločnej podnoži. Výškové členenie stavby je nasledovné: podnož – 3 nadzemné podlažia, objekt A má nad podnožou 4 nadzemné administratívne podlažia, 1 ustúpené administratívne podlažie a 1 strešné technické podlažie s potrebnou technológiou, t.j. 8 nadzemných podlaží vrátane podnože, a objekt B má nad podnožou 13 nadzemných administratívnych podlaží, 1 ustúpené administratívne podlažie a 1 strešné technické podlažie s potrebnou technológiou, t.j. 18 nadzemných podlaží.

Podnož je navrhovaná ako železobetónový skelet obdĺžnikovitého pôdorysného tvaru s presklenými výplňovými konštrukciami na prízemí a predsadenou fasádou tvorenou zo samostatných sklených tabúľ s doplnkovou výtvarnou funkciou, spolu vytvárajúcou efekt plnej kompaktnej hmoty.

Výškové objekty sú navrhnuté ako samostatné pravouhlé celky s rôznym výškovým členením.

Konštrukčný systém je navrhnutý železobetónový skelet s plno otvorenými a presklenými fasádami, ktorý vytvára ľahký svetlý architektonický dojem doplnený predsadenou výrazovou hmotou so sklených tabúľ kotvených do nosných dosiek.

Galéria realizácie

Informácie o projekte

Sociálne siete

ĎALŠIE UKONČENÉ PROJEKTY & REALIZÁCIE

VÝSTAVBY, REKONŠTRUKCIE & ĎALŠIE SLUŽBY

Predajňa luxusných hodiniek

Nebytové priestory

Polyfunkčný bytový dom

Bytové domy

Kadernícky salón Boher

Nebytové priestory

Výstavba balkónov

Bytové domy