Bytové domy, Realizácie

Výstavba balkónov

Výstavba balkónov

Továrenská/Karadžičova, Bratislava

V rámci realizácie sa riešila dostavba balkónových konštrukcií k jestvujúcemu bytovému domu pre 4 byty.

Prístavba balkónových konštrukcii k jestvujúcemu bytovému domu na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Nosná konštrukcia je riešená ako oceľová, postavená na železobetónových základových pásoch. Balkónová doska je plecho-betónová. V rámci realizácie sa riešilo aj zaizolovanie podzemnej obvodovej steny bytového domu, výmena okien za balkónové dvere, úprava rozvodov vykurovania a elektroinštalácii. Ostenia a nadpražia nových balkónových dverí boli vyspravené zo strany interiéru omietkou, z exteriéru kontaktným zatepľovacím systémom.

Galéria realizácie

Informácie o projekte

Sociálne siete

ĎALŠIE UKONČENÉ PROJEKTY & REALIZÁCIE

VÝSTAVBY, REKONŠTRUKCIE & ĎALŠIE SLUŽBY

Kadernícky salón Boher

Nebytové priestory

Kozmetický salón

Nebytové priestory

Predajňa luxusných hodiniek

Nebytové priestory

Rekonštrukcia rodinného domu

Realizácie