Rodinné domy na kľúč BMB s.r.o.

Rodinné domy na kľúč

Vlastný rodinný dom je snom mnohých, ale cesta k vysnívanému bývaniu a domovu, býva plná úloh a problémov. Aby sa naši klienti mohli venovať svojej práci a svojim povinnostiam, ale aby si mohli byť istí, že ich rodinný dom na kľúč napreduje ako má, ponúkame im možnosť preniesť väčšinu týchto požiadaviek na nás. Vďaka našim skúsenostiam a dlhoročnej praxi, dokážeme projekty rodinných domov realizovať v požadovanom rozsahu, čase, kvalite a za dodržania dohodnutého rozpočtu.

Rodinné domy na kľúč za rozumnú cenu. Stačí si vybrať projekt a požiadať o nezáväznú cenovú ponuku.

Búracie práce, odvoz a likvidácia stavebného odpadu

Pred realizáciou nových stavieb, alebo pri rekonštrukciách pôvodných stavieb, je často potrebné odstrániť celú stavbu, alebo jej časť. Našim klientom vieme pre tieto účely poskytnúť personálnu, aj kompletnú technickú podporu.

Elektroinštalačné práce
 • búranie objektov a ich častí
 • odvoz stavebného odpadu
 • ekologická likvidácia stavebného odpadu
 • zabezpečovanie potrebnej ľahkej a ťažkej techniky

Výkopové a zemné práce

Výkopové práce sú neoddeliteľnou súčasťou každej stavby a to najmä v jej počiatočných fázach. Okrem samotnej realizácie všetkých výkopových a zemných prác, zabezpečíme aj potrebné technológie, ťažkú techniku, ako aj jej odbornú obsluhu.

Prehľad vybraných služieb
 • výkopové prípravy pod dlažbu, chodníky a cesty.
 • úprava terénu na stavebnom pozemku
 • stabilizácia terénu
 • výkop základových jám
 • výkop jám na prípojky a čističky
 • výkop drenážnych jám
 • kopanie bazénov a pivníc
 • kopanie základov plotov, domov a garáží
 • príprava pre prípojky vody, plynu a kanalizácie
 • ostatné zemné práce

Príprava stavby, staveniska a oplotenia

Správna príprava samotného staveniska, je jedným z predpokladov pre úspešné začatie stavebného projektu. Pri príprave v našej réžii, dbáme nielen na zákonom stanovené predpisy, ale aj na účelnosť a ergonómiu budúcej stavby a jej okolia.

Prehľad vybraných služieb
 • vybudovanie prístupových ciest
 • predpisové označenie staveniska
 • oplotenie staveniska
 • zabezpečenie chráneného vstupu na stavenisko
 • vytyčovanie staveniska
 • vytvorenie pracovného zázemia pre pracovníkov
 • stráženie staveniska a stavby
 • osvetlenie a zabezpečenie staveniska

Stavebné práce

Komplexné poskytovanie a riešenie stavebných prác, tvorí základnú ponuku našich služieb. V rámci malých, ale aj veľkých projektov, zabezpečujeme riešenia od realizácie hrubých stavieb, až po najmenšie detaily v interiéroch.

Prehľad vybraných služieb
 • murárske práce
 • sadrokartonárske práce
 • maliarske práce
 • elektroinštalačné práce
 • stropy (sadrokartónové, kazetové…)
 • podlahárske práce
 • obklady
 • inštalačné práce

Inštalácie

V rámci inštalačných prác, zabezpečujeme dodávku a montáž častí infraštruktúry, zariadení a prvkov elektrických, vodovodných, kanalizačných, kúrenárskych a plynových sietí. 

Elektroinštalačné práce
 • silnoprúdové rozvody
 • slaboprúdové a dátové rozvody
 • elektrické prípojky a prepoje
 • zabezpečovacie a kamerové systémy
 • inštalácia poistných skríň
 • dodávka a inštalácia elektrospotrebičov
 • inštalácia svietidiel a osvetlenia
 • štruktúrovaná dátová kabeláž
Voda a kanalizácia
 • vodovodné prípojky
 • kanalizačné prípojky
 • vodovodné rozvody
 • dodávka a inštalácia sanity
 • čističky odpadových vôd
 • septiky
Plyn a kúrenie
 • plynové prípojky
 • radiátory a podlahové kúrenie
 • elektrické vykurovanie
 • dodávka a inštalácia plynových kotlov
 • regulácia kúrenia
 • ekologické formy vykurovania
Vzduchotechnika a chladenie
 • dodávky a inštalácia vzduchotechniky
 • dodávky a inštalácia klimatizačných jednotiek
 • vzduchotechnické rozvody
 • zariadenia na odvetrávanie miestností

Dokončovacie práce a úprava okolia

Po ukončení stavebných prác a úprav, ponúkame služby zamerané na rekultiváciu prostredia stavby a zvyšovanie kvality životného priestoru v jej okolí. Príkladom môžu byť úpravy terénu, zakladanie záhrad, trávnikov a iných porastov, etc..

Prehľad vybraných služieb
 • terénne úpravy (navážanie, úprava zeminy, etc.)
 • zakladanie trávnikov a zelených plôch
 • výsadba zelene a stromov
 • výkopy a zakladanie jazierok
 • závlahové systémy
 • vyčistenie a sanácia plôch v okolí stavby
 • stavba altánov, zastrešení a prístreškov
 • celková úprava exteriérov

BMB s.r.o.

V prípade záujmu o nezáväznú ponuku, bezplatnú konzultáciu, alebo iné informácie, nás prosím kontaktujte.
+421 911 558 601 / +421 903 586 878 Or
Kontaktujte nás