Stavebný dozor a konzultácie BMB s.r.o.

Stavebný dozor a konzultácie

Stavebný dozor a konzultácie sú kľúčové pri sledovaní plnenia stanovených cieľov, rozpočtu, kvality výstavby a stanovených termínov. Dodržiavanie bezpečných a schválených postupov, technológií a dohľad nad súčinnosťou všetkých zúčastnených dodávateľov. Toto všetko a viac, je potrebné pri stavebnom projekte zvládnuť a to je možné vďaka praktickým cenným skúsenostiam. Prenechajte tieto zodpovednosti preto radšej na našich stavbyvedúcich a projektových manažéroch.

Stavebný dozor a konzultácie

Sledovanie plnenia stanovených cieľov, rozpočtu, kvality zhotovenia a stanovené termíny. Dodržiavanie bezpečných a schválených postupov, technológií a dohľad nad súčinnosťou všetkých zúčastnených dodávateľov. Toto všetko a viac, je potrebné pri stavebnom projekte zvládnuť a bez predchádzajúcich skúseností, je to prakticky nemožné. Prenechajte tieto zodpovednosti preto radšej na našich stavbyvedúcich a projektových manažéroch.

Prehľad vybraných služieb
  • projektový manažment stavby
  • kontrola a komunikácia s dodávateľmi
  • sledovanie dodržiavania postupov
  • kontrola rozpočtu stavebného projektu
  • priebežné konzultácie
  • výber a sprostredkovanie dodávateľov

BMB s.r.o.

V prípade záujmu o nezáväznú ponuku, bezplatnú konzultáciu, alebo iné informácie, nás prosím kontaktujte.
+421 911 558 601 / +421 903 586 878 Or
Kontaktujte nás